🌈İkili sistem bilgisayarlar içindir, insanlara dar gelir.🌈

Onur ayı kutlu olsun!

FBI tarafından 2 yıldır hesaplarının takipte olduğunu öğrenilen Alexandra Elbakyan ile Sci-Hub'un saldırıya uğraması ihtimaline karşı insanlar kişisel bilgisayarları ile desteğe başladı.

Özgür bilimin ve Alexandra Elbakyan'ın yanındayız.

old.reddit.com/r/DataHoarder/c

Show thread

Bilim özgür olmalıdır! Dünyada üretilen bilimsel makaleleri yıllardır gasp eden devasa yayıncılara karşı mücadele eden Sci-Hub ve Alexandra Elbakyan yine ABD kaynaklı bir "fikri mülkiyetçi" saldırı altında.

It has been revealed that FBI surveiled Alexandra Elbakyan's accounts for 2 years and people worried that Sci-Hub would be the next target. Now people muster their own computer resources to ensure Sci-Hub to be on forever. We support free science and Alexandra Elbakyan

Show thread

Science must be free! Publishing monopolies who seize scientific research papers created by public for years, now attacks scientific freedom movement Sci-Hub and it's founder Alexandra Elbakyan with their ABD based "intellectual property" mob.

Özgür Yazılım Derneği - Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!