Kaç tane İnternet Servis Sağlayıcısı var? Kim bunlar?

forum.oyd.org.tr/t/kac-tane-in

Ben Web siteleriyle 24 tane listeledim ancak BTK'da şu anda kayıtlı 287 İSS var gözüküyor.

Burayı doğru düzgün kullansak süperli olur aslında. Çok ayıp ediyoruz.

Özgür Yazılım Derneği - Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!