Pinned toot

Kedim Linus ile tanışın. Tıpkı diğer kediler gibi ortalıkta koşturmayı, böcek avlamayı [Gücümüz (Evladı hakkında konuşurken birinci çoğul kullanan gururlu bi ebeveyn gibi hissettim kendimi) şu anda sadece ufak olanlara yetiyor], her yere kıl dökmeyi, suyu çeşmeden içmeyi ve koltukları yırtmayı çok seviyoruz. (Olamaz, tek vasfım kedi babası olmakmış gibi konuşuyorum)

Unutmuşum ben burayı. Eski bilgisayarımı açıp Whalebird ile karşılaşınca hatırladım. Nasıl gidiyor?

Yasin boosted

We are committed to open source and privacy. We've even built our own notification service to enable you to completely quit Google. 💪😎 Here's why this is important: tutanota.com/blog/posts/open-s
#NoMoreGoogle #OpenSource #privacy

Yasin boosted

I made a thing! 🎉
github.com/nileshtrivedi/bette

It's a browser extension that recommends "better" alternative products and services via in-page popups, based on community-curated lists. Available for all Chromium and Firefox-based browsers.

We live in times where the distributions costs are hampering the adoption of higher-quality (which could mean security, privacy, ethics, local etc) products. I am hoping that this extension can eventually be managed by orgs like IFF, EFF or FSF.

Kedim Linus ile tanışın. Tıpkı diğer kediler gibi ortalıkta koşturmayı, böcek avlamayı [Gücümüz (Evladı hakkında konuşurken birinci çoğul kullanan gururlu bi ebeveyn gibi hissettim kendimi) şu anda sadece ufak olanlara yetiyor], her yere kıl dökmeyi, suyu çeşmeden içmeyi ve koltukları yırtmayı çok seviyoruz. (Olamaz, tek vasfım kedi babası olmakmış gibi konuşuyorum)

Eğer medya paylaşmakta bi sınırlama yoksa burayı kediyle doldururum ben. Her yer kedi olur

Özgür Yazılım Derneği - Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!